Polityka prywatności

Szanowni Państwo, RENOMAHOME jako firma zajmująca się pośrednictwe w sprzedaży nieruchomości, robi wszystko żeby dane naszych klientów były bezpieczne. Dlatego nasze działania zostały w pełni dostosowane do przepisów Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO).

Informujemy, że administratorem danych osobowych w RENOMAHOME jest:
Krzysztof Żemło prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą PHU Gabi Krzysztof Żemło, z siedzibą w Legnicy przy ul. Biskupia 1, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod numerem NIP 6912093655 i REGON 020018409.

Podstawą prawną zebrania danych osobowych jest artykuł 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( ogólne rozporządzenie o ochronie danych ).

Kontakt z administratorem możliwy jest:
1. w formie pisemnej pod adresem RENOMAHOME, ul. Biskupia 1, 59-220 Legnica;
2. w formie telefonicznej pod numerem telefonu 500 803 200;
3. w formie elektronicznej pod adresem poczty elektronicznej e-mail odo@renomahome.pl


Zebrane dane ujawnione mogą zostać podmiotom przetwarzającym dane osobowe w imieniu pośrednika. Będą to w szczególności podmioty współpracujące z pośrednikiem w oferowaniu usług pośrednictwa. Zebrane dane osobowe posłużyć mają w celu nawiązania współpracy w zakresie oferowanej przez administratora usługi pośrednictwa w obrocie nieruchomościami (marketing bezpośredni).
Zebrane dane ujawnione mogą zostać potencjalnym kontrahentom zainteresowanym oferowaną przez Pana/Panią nieruchomością albo potencjalnym kontrahentom oferującym nieruchomość, którą Pan/Pani będzie zainteresowana.
Dane przechowywane będą do czasu wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, wskazania, że nie są Państwo zainteresowani nawiązaniem współpracy lub ustania celu wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora.
Przysługuje Panu/Pani prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, które Pana/Pani dotyczą, prawo do sprostowania tych danych, prawo do ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do sprzeciwu.
Przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego na zasadzie artykułu 77 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. W celu realizacji powyższych praw należy skontaktować się z administratorem danych.
W związku z przetwarzaniem Pana/Pani danych osobowych w powyższym celu nie zachodzi zautomatyzowane podejmowanie decyzji , w tym profilowanie.